Packaging

Túi khí chèn hàng AAR Level 4

Túi khí  AAR Level 4  chèn hàng container,  Túi khí Dunnage Air Bag   AAR Level 4 ,  Được sản xuất theo bằng công nghệ tiên tiến, các dòng sản phẩm  Túi khí chèn hàng AAR Level 4   luôn đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ…

Túi khí chèn hàng AAR Level 3

Túi khí chèn hàng container AAR Level 3,  Túi khí Dunnage Air Bag   AAR Level 3 ,  Được sản xuất theo bằng công nghệ tiên tiến, các dòng sản phẩm  Túi khí chèn hàng AAR Level 3   luôn đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ t…

Túi khí chèn hàng AAR Level 2

Túi khí chèn hàng AAR Level 2,  Túi khí Dunnage Air Bag   AAR Level 2 ,  Được sản xuất theo bằng công nghệ tiên tiến, các dòng sản phẩm  Túi khí chèn hàng AAR Level 2   luôn đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật khi x…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào